Nabídka pro školy

Děti si praní vyzkouší

Záměrem našeho projektu, který vám  nabízíme, je seznámení žáků na 1. stupni ZŠ  s domácími pracemi, které byly běžnou součástí života lidí na venkově ještě v 1. polovině 20. století.
Dnes se tyto tradiční činnosti z vesnice již téměř vytratily.
S touto samozřejmou  součástí života našich předků  se děti seznamují formou vlastního fyzického prožitku a všechno si  mohou vlastníma rukama vyzkoušet.
Jednotlivé bloky činností jsou proloženy dětskými hrami, jako je chození na chůdách, tlučení špačků atd. a svačinou. Každý blok  pro skupinu žáků trvá zhruba 20 minut .

 

Jednotlivé bloky jsou proloženy tradičními hrami, jako je chůze na chůdách nebo tlučení špačků

Součástí našeho projektu může být také prohlídka  soukromého Muzea smaltovaného nádobí, které je přímo v areálu  statku.
Areál našeho selského dvora je  vybaven dětskými  herními prvky a také mini kavárničkou. Součástí programu je též ochutnávka dobových specialit, které tvořily jídelníček našich předků.

Cena programu  se odvíjí podle domluveného programu. Orientačně 100.- Kč  na žáka

 

kk

Zpracovávání obilnin patřilo k důležitým činnostem na statku. Větší množství obilí se vozilo na zpracování  do velkých mlýnů. V hospodářstvích bývaly také menší  žernovy, které umožňovaly mletí v menších množstvích nejen obilných zrn, ale také hrachu, kukuřičných zrn atd.
Z těchto umletých surovin se vařily různé kaše, pekl chleba a další pečivo.
Dále se zrno šrotovalo pro drůbež a dobytek. Děti si ruční metí na kamenném žernovu samy vyzkouší. Z takto získané mouky  společně  upečeme placky.

Draní peří, o kterém každý z nás určitě slyšel, patřilo k oblíbeným činnostem v zimních měsících. Dralo se peří především z husí, které se růstu podškubávaly.
Děti se seznámí s tradicí draček, draní peří  si také samy vyzkouší. Dále si děti zkusí pod našim vedením uvázat peroutku a dozví se, co je pápěrka a k čemu se peří v hospodářství využívalo.

Praní prádla mívalo pravidelně vyhraženo svůj den v týdnu.
Pralo se ručně tlučením, praním  na valše, později v ručních pračkách. Prádlo se chodívalo máchat k potoku. Děti se seznámí se vším, co se kolem praní prádla v hospodářství dělo. Samy vyzkouší praní domácím mýdlem na valše a v ruční pračce, dále si samostatně prádlo vymáchají a pověsí.

Tkaní na kolíkovém stavu

Tkaní bylo běžnou celoroční řemeslnou činností.
My seznamujeme děti s jednodušší formou tkaní, která se využívala v hospodářstvích  na výrobu jednoduchých textilních výrobků, např. různých kabel, ale také třeba podlahových koberců (pokrovců). Je to technika, kterou děti snadno pochopí a svou jednoduchostí je motivuje k práci. Výsledný výrobek si děti mohou odnést.

Předení jistě patřilo na venkově ke každodenní domácí práci. Nejvíce v zimních měsících, kdy se spřádala vlna, nebo len. Z upředené nitě se pak na ručních stavech  tkaly látky, které se následně v hospodářství  využívaly.
Děti se u nás s technikou spřádání nitě seznámí a hlavně si jí  samy vyzkouší . Uvidí práci s kolovratem a vyzkouší si práci s přeslenem.